نمونه وب سایت های ما

محصولات ما

تنوع سبد محصول و بکارگیری مادولار تمامی ابزارها ویکپارچگی ساختاری آنها بروی پلاتفرم ویندوز، قادر به ایجاد طیف قابل قبولی از راهکارهای سیستمی (مالی، مدیریت منابع، تولید و... ) و نیز ظرفیت های قابل عرضه راه حل، محصول و یا پکیج آماده میباشد که به نوبه خود میتوانند توسعه درآمد برای شرکت به ارمغان آورند.

بیش از 30 ابزار و راهکار محک خورده و دارای سابقه درخشان عملیاتی در حوزه بهینه سازی فرآیند، اتوماسیون و مالی شامل: سیستم های فروشگاهی ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط (مبتنی بر دیسک فشرده مانند هلو)

    سامانه پرتال وب با قابلیت راه اندازی سریع و قدرت مدیریت و بروز رسانی بسیار آسان توسط مشتری

      سیستم یکپارچه مدیریت منابع جامع سازمانی برخوردار از 25 زیر سیستم تخصصی محک خورده (ExtendedERP)

      راهکار یکپارچه مدیریت منابع سازمانی ویژه ظرفیت های روبه رشد و چند وجهی (Mini ERP) برخوردار صرفه بالا و در عین حال قیمت مناسب و رقابتی نسبت به سایر سیستمهای صرفاً مالی و انبار و فروش متداول